Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 19 januari 2011

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op donderdagavond 20 januari 2011, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststelling verslag vergadering dinsdagavond 16 november 2010

3.      Financieel verslag 2010

4.      Gesprek met wethouder M.H. du Chatinier dinsdagavond 30 november 2010

5.      Folderen

6.      Inkrimping en stopzetten operaties Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan den Rijn

7.      Stichting Rijnland - Coöperatie Nieuw Rijnland

8.      Wandelmars 2011

  1. samenhang Stichting Basisziekenhuis Moet en Veenlandtocht
  2. logo
  3. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO
  4. start- en rustplaatsen (start Da Vinci (Grandcafé 1504), Café De Hoek (Koudekerk aan den Rijn), Jeu de Boer (Hazerswoude-Dorp))
  5. maatregelen bij oversteken drukke verkeerswegen
  6. deelnamekosten, sponsoring, subsidie
  7. publiciteit
  8. medailles (zie de u elecronisch toegezonden documenten van  Hans Heerings)
  9. benodigde materialen
  10. overige zaken

9.      Eventuele overige activiteiten

10.  Wat verder ter tafel komt

11.  Rondvraag

12.  Vaststelling datum volgende bijeenkomst

13.  Sluiting

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl