Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Internet: www.basisziekenhuismoet.nl                                                           banknummer: 9151418

Veenlandtocht: www.veenlandtocht.nl                                           KvK-inschrijfnummer: 28091930

 


Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn

 

 

AGENDA

 

 

Alphen aan den Rijn, 20 mei 2011

 

 

Namens het dagelijks bestuur nodig ik u hierbij uit voor een vergadering op maandagavond 30 mei 2011, 20.00 uur, gebouw “De Bron”, Troubadourweg 2, 2402 EP, Alphen aan den Rijn.

 

De agenda van deze avond luidt als volgt:

 

1.      Opening en mededelingen

2.      Vaststelling verslag vergadering dinsdagavond 22 maart 2011

3.      Gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland (SHR) - in casu de huisartsenpost voor spoedgevallen buiten werkuren - op donderdagochtend 28 april 2011 in de ‘HOED’ van de Huisartsenpraktijk Prelude

4.      Gesprek met de Gemeente Alphen aan den Rijn i.v.m. de subsidieaanvraag voor de Veenlandtocht 2011 op donderdagochtend 19 mei 2011 in het stadhuis

5.      Folderen: Derde folder: Hoe en wat

6.      Wandeltocht 18 juni Veenlandtocht 2011:

  1. organisatie: vergunningen (gemeenten), medewerkers, EHBO
  2. financiën, sponsoring, subsidie
  3. publiciteit
  4. bemensing
  5. benodigde materialen
  6. overige zaken

7.      Eventuele overige activiteiten

8.      Wat verder ter tafel komt

9.      Rondvraag

10.  Vaststelling datum volgende bijeenkomst

11.  Sluiting

 

 

De secretaris,

 

L.C. Plugge,

0172-419808

secretaris@basisziekenhuismoet.nl