TOELICHTING PERSBERICHT

ZUID-HOLLAND-NOORD HEEFT NOG PLAATS VOOR 204 BEDDEN

17 april 2004

Economische kosten voor bezoekers van polikliniek, dagbehandeling, opnamen en verkeersbewegingen van het ziekenhuis Rijnland

Sinds 1994, de sluiting van de locatie en zelfstandig ziekenhuis Rijnoord, wordt de toename van het aantal verkeersbewegingen geschat op 40%. De oorzaak moet ook in de algemene toename van de verkeersmobiliteit gezocht worden. Andere aannamen zijn:

Personeel
Het personeel is weer een factor extra. Dit is als volgt te beredeneren; Per 31 december 2002 werkte volgens het jaarverslag van Rijnlandziekenhuis totaal 1683 personeelsleden. Dit komt neer op 1213 fte's. Hierbij zijn afroepkrachten, uitzendkrachten en gedetacheerden niet meegerekend. Het aantal verkeersbewegingen van het personeel schatten we op 10% tot 20%. Omgerekend komt dit neer op 15% van 1213 x 208 dagen {4 x 52} x 30 kilometer = 283.842 kilometer. In tijd gemeten wordt het 15 x 12,13 x 30 minuten = 182 x 30 minuten = 5460 uur op één dag. Voor een heel jaar wordt dit 5460 x 208 dagen = 1.135.680 uren of 47.320 dagen of ruim 182 mensjaren (bij een gemiddelde werkweek van vijf dagen). Economisch valt eenzelfde berekening te maken 182 à € 30.000 = € 5.460.000.

De economische schade bedraagt dus totaal € 1.080.000 + € 550.000. + € 5.460.000. = € 7.090.000

In 1998 is het gemiddeld aantal erkende bedden (bron CBS en NZI; 1998) in Nederland 3,7 per1000 inwoners. In Zuid-Holland is dat 3,6 en voor Zuid-Holland Noord is dit 3,3. Afgezien van de strijd om een ziekenhuislocatie is er in de regio Zuid-Holland Noord een structureel tekort aan bedden. Het gaat om zo´n 510 x 0,4 bedden of 204 bedden. Dit aantal is genoeg voor een streekziekenhuis extra. Met die ruim 7 miljoen Euro op jaarbasis heb je zo een aardige start.

Gerard Harmes