Publicatie

RIJNSTREEK KOMT 204 BEDDEN TEKORT

17 april 2004

Door Gerard Harmes

Sinds de jaren '90 'saneert' de gezondheidszorg. Streekziekenhuizen sluiten, spoedeisende hulpposten (EHBOīs) krimpen of gaan naar grote ziekenhuizen, kinder- en kraamklinieken worden opgedoekt. Onder de noemer ' efficiency ' en ter compensatie van het tekort aan huisartsen worden huisartsenposten ingericht, o.a. in Alphen aan den Rijn, waar een spoedeisende hulp ontbreekt. Hoe kan dit allemaal? Niemand is eigenlijk voor deze inkrimping op steeds grotere schaal. Bij het forumdebat over ziekenhuiszorg tussen de plaatselijke politieke partijen in de Bron in februari 2002 bleek elke partij voorstander van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Aan tal van zaken in de samenleving worden hogere eisen gesteld, maar onze gezondheidszorg glijdt af naar een steeds lager, bedenkelijk niveau. Nederland daalt gestaag op de Europese- en wereldladder. Tot hoe ver laten wij dit gaat doorgaan?

Ziekenhuizen in de Rijnstreekregio wel of niet nodig?

Volgens het Rijks Instituut Voor MilieuhygiŽne (RIVM) bestaan er drie soorten ziekenhuizen: Omdat meer specialistische hulp wordt bepleit zouden academische ziekenhuizen nog groter moeten worden. In 2014 zouden er 40 tot 70 ziekenhuizen overblijven. Het aantal privťklinieken moet uitgebreid. De nadelen van zo'n operatie zijn echter zo groot, dat mogelijke voordelen verloren gaan. Zonder complicaties is er meestal niets aan de hand, maar bij veel patiŽnten is dat vaak wťl het geval. Voorbeeld: diabetespatiŽnten. Zij hebben meer kans op complicaties als nier- en oogafwijkingen, hart- en vaatziekten. Treedt zoīn complicatie op dan moet de patiŽnt naar het gespecialiseerde ziekenhuis. Een gespecialiseerd team heeft daar Úf weinig te doen Úf moet reizen. Dat vergt kostbare tijd en mťťr specialisten wat de zorg weer duurder maakt. En het is te kostbaar om in elke polikliniek dure laboratoria en rŲntgenapparatuur te onderhouden.

Nederland telt 129 ziekenhuizen, waarvan 23% geen 24-uurs zorg meer levert. In het spreidingsoverzicht van ziekenhuizen van mei 2003 (NRC RJM/RIVM) staat bijvoorbeeld de locatie Alphen aan den Rijn (Rijnoord) van het Rijnlandziekenhuis aangeduid als een algemeen ziekenhuis. Die kwalificatie verdient het niet, want je kunt er niet in het weekeinde terecht en straks, als de directie het plan doorzet, īs nachts ook niet meer. Uit recente informatie (maart 2004) blijkt de nachtafdeling al of niet tijdelijk gesloten. De reisafstand tussen het centrum van het noordoostelijke deel van het Groene Hart (Alphen aan den Rijn), beter bekend als de Rijnstreek, en het westelijke deel (Leiden) neemt door verschillende oorzaken toe:

Ten slotte:
Op de site van het ziekenhuis Rijnland (http://www.rijnland.ziekenhuis.nl) lezen wij, dat het momenteel een; ' Kort verblijf afdeling /afdeling dagverpleging Alphen aan den Rijn' is. Informatie over deze afdeling zal later op de site geplaatst worden. Voorlopig verwijzen wij u voor informatie naar het secretariaat, telefoon 0172-463206. ' Uit praktische ervaring van patiŽnten weten we, dat je er 's nachts niet meer terecht kunt. Zou de directie toch bang zijn om toe te geven, dat er opnieuw een wezenlijke voorziening uit het Alphense ziekenhuis is weggehaald? Naar landelijke normen heeft Alphen aan den Rijn recht op een basisziekenhuis. Wij stellen vast dat Alphen de grootste stad is zůnder ziekenhuis. Toch leuk om dit aan je familie en bekenden in het land te vertellen, nietwaar! Nog leuker is de strijd die de verschillende opvolgende comitťs en stichting moeten voeren alvorens overbodig te worden. Het doel - een regionaal basisziekenhuis - kan even duren, maar dan hebben we ook iets om trots op te zijn.

Gerard Harmes is lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de SP en voorzitter van de Stichting Basisziekenhuis Moet.