Gespeksverslagatie

VersSP-statenfractie bezocht Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht

08 september 2004

Door Gerard Harmes


Op 8 september 2004 bezochten Jolanda Gooiker en Gerard Harmes van de Zuid-Hollandse SP-statenfractie het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht. Het was om verschillende redenen een buitengewoon interessante rondleiding. Ook voor de inwoners van Alphen aan den Rijn is de wijze waarop deze ziekenhuisdirectie opereert opmerkelijk. Het biedt perspectief voor de situatie in de Rijnstreek.

Het ochtendprogramma werd verzorgd door directeur Réne Smit en ´s middags leidde manager Rob Mutsaers met zijn team Gerard in Zwijndrecht rond. In de eerste plaats is er van verschillende ziekenhuisvestigingen (4) één organisatie gemaakt. De hoofdvestiging staat in Dordrecht. Deze locatie Dordwijk heeft een zogenaamd interventiecentrum. Hier worden basis, klinische en hoogspecialistische en acute zorg verleend. Dordwijk heeft een spoedeisende hulp met een huisartsenpost. Naast deze spoedeisende hulp is er ook nog één in de locatie Zwijndrecht dat zelf 27.000 inwoners telt.

De locatie Zwijndrecht wordt een basisplusvestiging genoemd wat neerkomt op extra functies (heropening kinderafdeling) boven op een gewoon basisziekenhuis. De ziekenhuisleiding heeft op elk locatie een specifieke deskundigheid. Zo is het voor de opleiding van medici interessant om ook de periferie te bezoeken. Want 80% van de ziekenhuiszorg is gangbaar. De locaties Sliedrecht en Amstelwijck (Dordrecht) leveren o.a. de gangbare zorg. Het proces waarbij patiënten geselecteerd worden, noemt men hier scheiding van patiëntenstromen. Door fusie van de vakgroepen van de vier locaties is men gaan samenwerken in plaats van concurreren. De kwaliteit en de capaciteit is daardoor omhoog gegaan.

De medewerkers zijn zoveel mogelijk locatiegebonden. Voor de universiteiten (Utrecht en Erasmus Medisch Centrum en het AMC) is het Albert Schweitzerziekenhuis (AS) ook interessant geworden. Door de grote afwisseling kan men meer artsen in opleiding veel mogelijkheden bieden.

Het ziekenhuis maakt weer kennis met de nieuwste ontwikkelingen en studenten doen praktijkervaring op.Zo versterken zij elkaars kwaliteit. De competentiestrijd gaat naar de achtergrond.

Veel winst te verwachten bij harttraject


Er valt ook nog wat te winnen. Zo zou de acute zorg bij bv hartproblemen na een eerste opname beter en sneller moeten. Het AS zou graag gaan dotteren omdat de wachttijden in de Rotterdamse regio bij o.a. het Dijkzichtziekenhuis te lang zijn.

Nu kan het AS zelfs met grote stedenziekenhuizen concurreren (minder wachtlijsten, geen parkeer- en verkeersproblemen, minder kosten). De huisartsenpost waarvan de eerste opvang door doktersassistenten gebeurt en die samen werkt met de spoedeisende hulp wil een aparte ruimte om de privacy beter te waarborgen.

Filosofie van het AS is zorg te leveren met hoofd, hart en ziel. Behalve het leveren van gewone basisziekenhuiszorg werkt men samen met huisartsen, verpleeghuis en transmurale teams, de zogenaamde zorgketen. Ook ontwikkelt men subspecialisatie, wordt onderzoek verricht en haalt men private initiatieven binnen om de privéklinieken geen kans te geven. Schaalvoordelen waar nodig zoals een interventiecentrum en de spreiding zo dicht mogelijk bij huis waar mogelijk.

Ruimte voor discussie is er altijd vindt de leiding, want dat resultaat levert voor alle partijen voordelen op.

Gerard Harmes, Voorzitter comité Basisziekenhuis Moet