Persbericht

In het kader van de "10 miljoen" is Alphen aan den Rijn weer pijnlijk met de neus gedrukt op het feit dat er hoognodig iets moet gebeuren op het gebied van de gezondheidszorg, met name uitbreiding van het aantal functies van het ziekenhuis Rijnoord.

Ondanks herhaalde verklaringen van de zijde van de gemeente dat het CAI-geld (kabel) niet besteed kan worden aan het ziekenhuis, bleven veel bewoners vragen om het terugbrengen van een adequate voorziening voor spoedeisende hulp.

En terecht! Sinds de spoedeisende hulp (EHBO)-voorziening uit Rijnoord is weggehaald:
 • is het aantal inwoners toegenomen, zowel in Alphen zelf ( > 70.000) als in de directe omgeving,
 • is het aantal ambulances verminderd vanwege een steeds krapper wordend budget,
 • is het verkeer steeds drukker geworden.
  Door deze factoren wordt het steeds moeilijker om de afgesproken maximale aanrijdtijd van 15 minuten (van melding tot aankomst ambulance) te garanderen en lijkt het wachten op de eerste slachtoffers ten gevolge van deze situatie.


  Afdelingsbestuur en fractie van de Socialistische Partij achten de tijd rijp voor het oprichten van een actiecomité dat, geheel losstaand van de "10 miljoen", zich gaat inzetten voor het terugbrengen van minstens de voorziening van spoedeisende zorg naar de vestiging Rijnoord in Alphen aan den Rijn.

  Om de kans van slagen van zo'n comité optimaal te maken is het zaak dat dit comité een zo breed mogelijke basis krijgt.

  Daarom roept de SP vertegenwoordigers op van alle instellingen en organisaties die in de zorgsector werkzaam zijn, en van alle andere mede-verantwoordelijken om op woensdag 18 april met ons tot de oprichting van dit comité te komen. Plaats van handeling Zalencentrum De Bron, Troubadourweg 2, aanvang 20:00 uur.

  Uiteraard is voorts iedereen welkom die denkt met ideeën en suggesties bij te kunnen dragen aan de oprichting van het comité.