PERSBERICHT

17 november 2005

Briefkaartenactie voor eigen ziekenhuis

De Stichting Basisziekenhuis Moet is begonnen met een briefkaartenactie, waarin Alphense burgers aan hun zorgverzekeraar laten weten, dat zij een basisziekenhuis willen. De tekst luidt:

“Geachte zorgverzekeraar,
U bent mijn inkoper van goede zorg. Als burger van Alphen aan den Rijn verwacht ik, dat u deze zorg zo veel mogelijk ter plaatse beschikbaar stelt. Dat is klantvriendelijk en wellicht ook efficiënter en dus voordeliger dan doorverwijzen naar het Rijnlandziekenhuis in Leiderdorp. U en ik zijn gebaat bij een overzichtelijke kleine lokatie en goed overleg met betrokken huisartsen en verzorgingshuizen. U dient mijn belang en dat belang is vooral: beschikken over faciliteiten voor spoedeisende hulp, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik hoor graag van u of u een bijdrage wilt leveren aan de vestiging van een klein maar volwaardig basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn.”

Deze briefkaart wordt nu huis aan huis verspreid en inmiddels zijn er honderden geretourneerd. Na afronding van deze actie zullen de briefkaarten aan de zorgverzekeraars worden overhandigd. Vast staat dat Zorg en Zekerheid marktleider is, met Achmea/Zilveren Kruis als goede tweede.

Uit landelijke ontwikkelingen en informatie blijkt, dat kleinschalige ziekenhuizen doeltreffend en kostenbewust kunnen werken. Het gaat weliswaar niet aan om de noodzakelijke extra voorzieningen cq hoge kosten van topziekenhuizen en academische centra te vergelijken met die van het kleinere basisziekenhuis, maar juist daarom is het effectiever en goedkoper, om een aantal ‘eenvoudige’ behandelingen niet in grote, maar juist kleinere ziekenhuizen te verrichten.


NB
Ook de politiek laat zich horen. Bij de start van de nieuwbouw van het zorgcomplex Alatus benadrukte burgemeester Schoof de noodzaak van een basisziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Het Alphens Nieuwsblad schrijft op 27 september 2005: “Burgemeester Schoof refereerde in zijn toespraak aan de felle kritiek rondom het verlies van het ziekenhuis en gaf aan dat een basisziekenhuis voor zeven keer 24 uur een minimum eis is in een stad als Alphen.”.Eelco. de Boer, lid Raad van Bestuur Alatus (die juist de sociale kant als belangrijkste drijfveer noemt voor zijn stap van bedrijfsleven naar gezondheidszorg) zegt in het Witte Weekblad, dat Alatus haar locatie in een groeiend Alphen aan den Rijn als speerpunt beschouwd. Hij meldt dat het zorgcomplex naast een ziekenhuis en verpleeghuis ook ruimte biedt aan andere zorggerelateerde functionaliteiten zoals een huisartsenpraktijk, een fysiotherapie praktijk, een kinderdagverblijf, een apotheek, een verloskundigenpraktijk en een orthopedische schoenmaker. De Stichting Basisziekenhuis Moet acht dit echter onvoldoende.
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart 2006 wil het Comité Basisziekenhuis Moet op 28 februari 2006 een symposium organiseren met alle betrokkenen: politieke partijen, zorgverzekeraars, artsen, Alatus, media en ondernemers.

Voor meer informatie bel:
Gerard Harmes, tel. 0172 444085,
of Frans de Vilder, tel.0172 444976