PERSBERICHT

21 mei 2007

Persbericht

Gerard Harmes loopt Hannekemaaierstocht van zijn betovergrootvader uit 1830 voor steun Basisziekenhuis MoetNaast het doel zijn familiegeschiedenis te begrijpen wil Gerard ook de aandacht voor het Alphens ziekenhuis levend houden. Alleen de kas van de stichting is leeg. Daarom vraagt Gerard sponsors voor 1 cent per kilometer. De directie van Rijnland heeft in 2006 de 7 x 24 uurs-zorg toegezegd, die er nog niet is, maar niet de EHBO of spoedeisende hulp. Actiecomité 'Basisziekenhuis Moet' legt zich hier niet bij neer en wil nieuwe acties voorbereiden. Om aan sponsorgeld te komen, gaat Alphenaar en actievoerder van het eerste uur Gerard Harmes een wandeltocht lopen van het Duitse Schapen naar Schiedam. Zijn betovergrootvader maakte deze tocht van 350 kilometer jaarlijks tussen 1825 en 1835. Gerhard Heinrich Hermes trok te voet naar Holland en onderweg maaide hij het gras van boeren om aan geld te komen voor de pacht van zijn ouders.

In 1995 ontdekte Gerard via de Heimatverein Freren in Niedersachsen dat er een zekere Franz Hermes, landbouwer in Suttrup, woonde. Een jaar later leverde Gerard het bewijs dat ze verre verwanten waren. Hun gemeenschappelijke voorouder, Anna Aleid Hermes, leefde van 1724 tot 1778.
Rond 1825 ging betovergrootvader Gerhard Heinrich Hermes alias Hendrik als Hanneke- of grasmaaier van uit Schapen lopend naar Holland. Samen met zijn oudere broer Johan en zus Engel. Zij stonden in de vroegere gemeente Vrijenban nu Delft te boek als boerenknecht en -meid werkzaam. Johan werkte bij Ary Kersbergen/Ariaantje Voskuil en Hendrik en Engel bij de familie Krijn de Vette/Maria Hopman aan de Rotterdamseweg.
Onlangs voltooide Gerard zijn boek dat door vier 'native' Duitse vertaalsters bewerkt is; Alexandra Schmiedebach, Jacqueline Dirkx, Gerlind Grau en Sabine Fischer. Op 3 juni 2007 vindt de presentatie van zijn Duitse boek Von Hermes zu Harmes in Suttrup Emsland plaats. Hier staat het prachtige Hof Hermes sinds eeuwen in een rustiek dorp. Het ligt zo'n 80 km ten noordoosten van Hengelo. Het boek omvat 680 pagina's en ruim360 afbeeldingen met foto's en kaarten.
Op maandag 4 juni start Gerard in zijn 350 km lange voettocht en vertrekt hij bij de Holländerput in Freren. Zondag 3 juni om 16.15 u zal het gemeentebestuur hen uitzwaaien. Twee zussen lopen een stuk mee richting Schapen. In Gelderland loopt een vriend, Hans de Bres (Oss), twee dagen mee. Op zaterdag 23 juni hoopt Gerard in Schiedam aan te komen waar de gemeente hem op het stadhuis zal ontvangen. Op donderdag 21 juni 17.00 uur hoopt hij Alphen a/d Rijn binnen te wandelen waar vrienden hem zullen vergezellen.
Het actiecomité zoekt nog sponsors die de wandeltocht willen steunen voor 1 eurocent per kilometer, oftewel 3,50 als Gerard de tocht volbrengt.
Vanaf 28 mei is het weblog de lucht in waar de belevenissen worden weergegeven.


Voor de sponsoring penningmeester Basisziekenhuis Moet: Cor Pols tel 0172-741333

Voor meer informatie bel:
Gerard Harmes, tel. 0172 444085 of 06-12210329

Stichting Basisziekenhuis Moet

basisziekenhuismoet.web-log.nl Giro: 9151418 www.basisziekenhuismoet.nl