VERSLAG

11 september 2001


Voorzitter ad interim: Gerard Harmes
Aanwezig: 12 m/v

Onder voorzitterschap van Gerard Harmes zijn de volgende conclusies en besluiten genomen dat:

een korte terugblik; men vond dat de zaak in de steigers stond, nu kunnen we gaan bouwen.
Stichting Basisziekenhuis moet: Het stichtingsbestuur wordt gevormd door Gerard Harmes (vz), Cor Pols en Frans de Vilder maar moet nog bekrachtigd worden. De stichting zelf zal een dezer dagen zijn beslag krijgen. Een postbanknummer is aangevraagd.
Najaarsmarkt: Een van de eerste activiteiten is de najaarsmarkt in Alphen waar we met een kraam op de Aarkade aanwezig zullen zijn. De kraam wordt bemand door Cor Pols, Frans de Vilder, Françoise van der Waals, Gerard de Groot en Chris Sandee. Marion Castelijn en Coby Hütijahubessy zullen elk een spandoek met daarop "Basisziekenhuis moet", en de vermelding van onze website, maken (http://www.basisziekenhuismoet.nl).

Als blikvanger beschikken we over een ziekenhuisbed dat we op zullen tuigen. Voor de kinderen zijn er bedrukte ballonnen met de tekst langs een pleister "zo wie zo een eigen EHBO". Ook zullen er vrijwilligers gevraagd worden.
Folders: Het de bedoeling is om na de najaarsmarkt 25.000 folders te verspreiden, de tekst is klaar maar moet nog gedrukt worden. Op de kraam tijdens de najaarsmarkt leggen we ook wat folders neer. Gijs Hoogvliet, geassisteerd door Ria de Ruijter, zal een schema van de SP krijgen en voor de organisatie zorgen. Volgens de voorzitter moeten we dit organisatiewerk niet onderschatten.
Posters: Gerard Harmes zal Brigit Drexhage benaderen voor een extra ontwerp. We kunnen meteen gebruik maken van het ontwerp van Marianne Meester. Marion Castelijn wil de posters ophangen in supermarkten, postkantoor etc.
Forum: De datum voor het forum is gepland tussen 12 en/of 19/22 november. Agnes Kant heeft reeds toegezegd, Rob Oudkerk en Siem Buis zullen nogmaals benaderd worden. Herman Nanninga (TV West) zal door Simon van 't Wout gevraagd worden om de discussie te leiden.
Werkoverleg: Op woensdag 10 oktober aanstaande zullen we weer bijeenkomen om de voortgang te bespreken en onze actie op de najaarsmarkt evalueren.
Tot slot nog enkele opmerkingen:

Chris Sandee notulist