VERSLAG

bijeenkomst stichting Basisziekenhuis Moet

gehouden op 24 mei 2004


Locatie: De Bron
Aanwezig: Gerard Harmes (Voorzitter), Cor Pols (Penningmeester en ad interim,Notulist, Tineke v.d. Berg, Ria de Ruiter en Marianne Suidgeest.
Afwezig: Frans de Vilder met kennisgeving en Ronald v.d. Aa met kennisgeving, Françoise v.d. Waal met kennisgeving.


Opening door de Voorzitter.

 1. Ingekomen stukken: Een brief van Françoise v.d. Waal met afmelding. Een E-mail van Regionale commissie Gezondheidszorg ZHN. Waarin melding wordt gemaakt dat de brief van de Stichting Basisziekenhuis moet is ontvangen.

 2. Voorts de landelijke ontwikkelingen rond de Huisartsen posten zoals Azivo Den Haag voorstelt (Binnen het ziekenhuis een permanente huisartsenpost zodat patiënten eventueel direct doorverwezen kunnen worden naar het ziekenhuis zonder tijdverlies). Onze stichting zoekt een soort breekijzer om het voorstel van Azivo te volgen. Hun ontwikkeling volgen wij. In de medische wereld m.n. het Medische Tuchtcollege blijkt ook enige ontwikkelingen door te maken. Zij zijn bereid zelfs fouten die gemaakt worden in deze medische wereld toe te geven. Ook hier zien wij dus een kleine positieve ontwikkeling.

 3. Wij proberen enige publiciteit te krijgen bij de opening van de nieuwe vleugel van het Rijnland ziekenhuis in Leiderdorp. Wij denken aan b.v.
  1. Onze aanwezigheid bij de opening met spandoek of protestborden, echter niet hinderlijk aanwezig.


 4. SiteBasisziekenhuis moet. OpAlphen StadTV is een teletekstpagina : 550 waarop verzocht wordt tekst aan te leveren. Tineke gaat dat verzorgen E-mail adres: Teletekst@AlphenStadFM.NL. Telefoon : 0172 515153. De site is ca. 200 keer bezocht. Aanpassing m.b.t. datum etc.is noodzakelijk. De oude site moet verwijderd worden. Op de site moet vermeld worden wat de politieke partijen na 2 jaar hebben waargemaakt van hun beloften voor een basisziekenhuis. Voorgesteld wordt dat Frans de Vilder een nette brief schrijft naar de plaatselijke partij voorzitters waarin aandacht wordt gevraagd voor:
  1. de nieuwe naam van de Stichting.
  2. Aandacht vraagt voor de nieuwe site van de Stichting
  3. Op de site het standpunt van de politieke partijen weergeeft
  4. Zij tegen betaling op onze sticker hun logo kunnen plaatsen waardoor zij aangeven achter een basisziekenhuis te staan.

  De huisartsen per brief benaderen vanwege het gemeenschappelijk belang voor een Basisziekenhuis. Tevens verzoeken of ook zij de site willen bezoeken en om hun reactie vragen.

 5. Stickeractie. Indien de politieke partijen meedoen kunnen wij een nieuwe bestelling plaatsen en toevoegen op de sticker het Internet adres en het gironummer.

 6. De voortgang van het rapport gaat redelijk goed. Frans de Vilder voegt een economisch verhaal toe en Gerard Harmes gaat voor de medische kant. Hij gaat de huisartsen Nobel en Varkevisser benaderen om hun medische kijk op het rapport te geven en eventueel aan te vullen of te wijzigen. Zodra het rapport gereed is aanbieden aan de burgemeester in het bijzijn van de pers. Voorts versturen naar de vcoorzitters van de politieke partijen, fractie-voorzitters, ziekenhuis directie, zorgverzekeraars VOA etc.

 7. Rondvraag. Alleen Gerard heeft een vraag betreffende de jaarmarkt in september 2004. Het blijkt dat de wil er is om aan de jaarmarkt met een kraam deel te nemen maar tot op heden hebben wij te weinig bemanning resp.bevrouwing. Als het door gaat dan met een spandoek.

 8. Sluiting door de voorzitter. De volgende vergadering is gepland op maandag 30 augustus 2004 in De Bron. Aanvang 20.00 uur. Cor Pols kan op deze vergadering niet aanwezig zijn .