Stichting Basisziekenhuis Moet

                                                                                     - basisziekenhuis niet onze zorg alleen -

 

Secretariaat: Haringvliet 18, 2401 DA  Alphen aan den Rijn                                      Giro: 9151418

 

Verslag discussieforum Stichting Basisziekenhuis Moet 17 februari 2010

 

Plaats: zaal 13 De Bron in Alphen aan den Rijn

 

Aanwezig:10 politieke partijen, alleen CU en Beter Alphen waren er niet.

Tweede Kamerlid SP: Henk van Gerven

BM leden: Gerard Harmes, Ria de Ruijter, Françoise van der Waals, Leo Plugge, Anja van Lente, Cor Pols, Peter Dobbe, Jan Voogd en Marianne Suidgeest.

Afgemeld: Ronald van der Aa, Gülhan Akdemir

Inleider en discussieleider Frans de Vilder.

Aantal: 75 aanwezigen (in en uitloop +/- 20)

Pers: Algemeen Dagblad en Witte Weekblad

 

Woensdagmiddag waren we nog met 5 leden van Basisziekenhuis Moet, Ria de Ruijter, Françoise van der Waals, Leo Plugge, Anja van Lente en Gerard Harmes, in alle winkelcentra, Herenhof, Ridderhof, centrum en Kerk en Zanen, actief met een laatste oproep naar het debat te komen. We deelden 500 oproepen uit.

Gisteren hadden we met ons discussieforum met Basisziekenhuis Moet een fantastische avond. Het zinderde van de spanning. Frans de Vilder hield een inleiding over wat een ziekenhuis allemaal zou kunnen doen. Waterland uit Purmerend nam hij als voorbeeld. Grote afwezige waren de directie en specialisten. Ook de huisartsen blonken uit door afwezigheid. Zelfs de VVD’er Ruud Gebel koos voor het landelijke debat in de vrienden waar slecht 25 mensen aanwezig waren. Met onze avond trokken we vier keer zo veel bezoekers dan die met de andere Tweede Kamerleden van VVD, CDA en PvdA en CU.
Alle partijen (10 alleen CU en Beter Alphen waren er niet) spraken zich uit voor 7 x 24 uurs ziekenzorg ook straks in de collegeonderhandelingen! Met de OSO in de persoon van Frits Amsing spraken we af in september een tweede debat te houden om te kijken wat de partijen in het collegeprogramma waar maken.
Henk van Gerven hield een uitgebreid verhaal over wat een basisziekenhuis behoort te zijn. Hij stelde voor dat de gemeente een bepaald bedrag beschikbaar stelt. Zij wordt dan mede aandeelhouder in het ziekenhuisbestuur. Gerard van As (Nieuw Elan) wil ook geld beschikbaar stellen. Aanvankelijk was hij één van de twee tegenstanders van een volwaardig ziekenhuis samen met Reinder Koornstra van Leefbaar Alphen. Van As zei ze dat het standpunt in het Witte Weekblad gerectificeerd was in voor. Peter Dobbe beweerde dat dit geen rectificatie was, maar een herziening.

Het verleden blijkt hardnekkig, maar beïnvloedde de discussie uiteindelijk positief. Dominique de Roo (GL) stelde voor dat elke partij zich uitsprak over de 7 x 24 uurs zorg. Elke partij zei hier positief over te zijn. Dan was er nog meningsverschil over het benodigde bedrag wat er voor de exploitatie nodig was. Jo Schriek (SP) stelde dat dit drie miljoen per jaar zou zijn. Volgens Lyda de Jong-Burggraaf (VVD) was dat 50 miljoen en Henk van Gerven dacht dat één miljoen wel zou kunnen. Henk van Gerven meende dat de VVD omzet bedoelde. Dat werd niet ontkend. Over bedragen van de 131 miljoen NUON gelden werd niet meer gesproken omdat de ziektekosten verzekeraar meeluistert en het de gemeente geld zou kunnen kosten.

Uit het publiek kwamen vele vragen. Ook boden Tansel Balci en Zeki Karaca van de Turks Islamitische Kulturele Vereniging aan met de Stichting Basisziekenhuis Moet mee te doen. Er zou bij hen in de moskee vergaderd kunnen worden. We maken hier graag gebruik van. Frans hield de vragende zaal en politici goed in de hand en dat allemaal zonder zaalmicrofoon. Als dank overhandigde Françoise van der Waals Frans een fles jonge jenever.

 

Gerard Harmes

 

PS het Algemeen Dagblad Groene Hart Alphen maakte er een mooi verslag van.